تالار باغ سعادت
 
تشریفات اخوان اصفهان تا ۲۰۰ نفر
تشریفات عروسی اصفهان, تشریفات مجالس اصفهان تا ۶۰۰ نفر
تشریفات مجالس پدیده/ اصفهان
اصفهان - دروازه شیراز - خیابان دانشگاه - بلوار خانه کارگر - مجتمع اداری شوکا - طبقه ۲ - واحد ۳