تالار باغ سعادت
 
تا ۵۰۰ نفر
تالار پذیرایی قیزیل آلما | تبریز
اتوبان تبریز- آذرشهر، نرسیده به پلیس راه خسروشاه، جنب دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه
تالار آذربایجان تبریز, تالار پذیرایی آذربایجان تبریز تا ۳۵۰ نفر
تالار آذربایجان تبریز
تبریز - خیابان آدربایجان - مابین تقاطع بهار و آخونی - مجتمع تالارها و استخر آدربایجان
تالار پذیرایی آیشین تبریز, تالار عروسی آیشین تبریز تا ۵۰۰ نفر
تالار پذیرایی دانیال تبریز, تالار عروسی دانیال تبریز تا ۳۰۰ نفر
تالار پذیرایی دانیال | تبریز
تبریز، خیابان ۲۲ بهمن (راه آهن)، چهارراه قطران، تالار دانیال