تالار باغ سعادت
 
تالار سپیده مشهد, تالار پذیرایی سپیده مشهد تا ۷۰۰ نفر
تا ۶۰۰ نفر
تالار پذیرایی سعید | مشهد
مشهد، چهارراه عبدالمطلب، تالار سعید
تا ۰ نفر
تالار پذیرایی سلطانی | مشهد
مشهد، ابتدای جاده طرقبه، امام رضا ۱۱، تالار سلطانی
تا ۶۰۰ نفر
تالار پذیرایی کندو | مشهد
مشهد، خیابان گاز، نبش گاز ۷، تالار کندو
تا ۶۰۰ نفر
تالار پذیرایی قصر شیرین, تالار قصر شیرین تا ۶۰۰ نفر
تالار پذیرایی قصر شیرین | مشهد
مشهد بلوار وکیل آباد ، بین وکیل آباد ۱۸ و ۲۰ ، نرسیده به سه راه هنرستان تالار قصر شیرین
تالار پذیرایی رویال سنتر مشهد, تالار رویال سنتر مشهد تا ۶۰۰ نفر
تالار پذیرایی رویال سنتر | مشهد
شعبه ۱ : مشهد – خيام ۱۰ زنبق – رویال سنتر
تا ۶۰۰ نفر
تالار پذیرایی یگانه | مشهد
مشهد، میدان تقی آباد، خیابان بهار ، جنب بیمارستان بنت الهدی، تالار یگانه
تا ۰ نفر
تالار پذیرایی تخت جمشید | مشهد
مشهد، شاندیز، بعد از رستوران بهارستان، تالار تخت جمشید
تالار پذیرایی فرهاد مشهد, تالار عروسی فرهاد مشهد تا ۶۵۰ نفر
تالار پذیرایی فرهاد | مشهد
مشهد، سجاد شهر، بلوار دستغیب، خیابان فرهاد، فرهاد۲۴، تالار فرهاد
باغ تالار مشهد, باغ تالار فیروزه تا ۶۰۰ نفر
باغ تالار فیروزه | مشهد
مشهد، کیلو متر ۴ جاده شاندیز ، مدرس۲۵ ( قبل از پمپ بنزین ) باغ سرای فیروزه
تا ۶۰۰ نفر
تالار پذیرایی قوی سفید | مشهد
مشهد، جاده طرقبه، مقابل دانشگاه بینالود، تالار قوی سفید