تالار باغ سعادت
 
تالار هتل عالی قاپو اصفهان تا ۲۵۰ نفر
تالار هتل زهره اصفهان, تالار عروسی هتل زهره اصفهان تا ۲۵۰ نفر
تالار پذیرایی هتل زهره اصفهان
اصفهان - خیابان فردوسی
تالار هتل شیخ بهایی, تالار پذیرایی هتل شیخ بهایی تا ۳۰۰ نفر
تالار پذیرایی هتل شیخ بهایی | اصفهان
اصفهان ، چهارباغ عباسی ، بعد از خیابان عباس آباد، تالار هتل شیخ بهایی