تالار باغ سعادت
 
باغ تالار پدیده نو مشهد, باغسرا پدیده نو مشهد تا ۶۰۰ نفر
باغ تالار پدیده نو | مشهد
مشهد، انتهای پنجتن، جاده تبادکان، جنب پاسگاه هلالی
باغ تالار نصر مشهد, باغ سرای نصر مشهد تا ۶۰۰ نفر
باغ تالار نصر | مشهد
مشهد، ابتدای جاده شاندیز، انتهای مدرس ۵، تالار نصر
تا ۶۰۰ نفر
باغ تالار کاغ اعظم | مشهد
مشهد، شاندیز ، خیابان مدرس ، مدرس ۵ ، بعد از چهارراه اول، قطعه پنجم ، سمت راست،باغ تالار کاخ اعظم
باغ سرا کاخ اشراف, تالار عروسی باغ اشراف تا ۶۰۰ نفر
باغ تالار کاخ اشراف | مشهد
مشهد بزرگراه آسیایی (جاده سنتو) ، سه ر اه فردوسی، دوربرگردان به سمت مشهد، بعد از بیمارستان طالقانی، چاهشک، نبش میدان اول چاهشک هتل و باغسرای کاخ اشراف
تا ۶۰۰ نفر
باغ تالار اندریا مشهد, تالار پذیرایی اندریا مشهد تا ۶۰۰ نفر
باغ تالار پذیرایی اندریا | مشهد
مشهد، ابتدای جاده شاندیزمقابل مدرس ۱۱خیابان درخت بید باغسرای آندریا مشهد, باغ تالار اندریا
باغ سرا آفرینش, تالار پذیرایی آفرینش, تالار آفرینش مشهد تا ۱۵۰۰ نفر
باغ و تالار پذیرایی آفرینش | مشهد
مشهد، بزرگ راه آسیایی، کیلومتر ۲۵ابتدای جاده چشمه گیلاس مجتمع آفرینش
باغ تالار عروسی مشهد, باغ تالار پذیرایی پارمیس مشهد تا ۶۰۰ نفر
باغ تالار پارمیس |مشهد
مشهد، ابتدای جاده شاندیز، روبروی مدرس ۱۱، ابتدای بهارستان، باغ تالار پارمیس مشهد
باغ سرا شکوفه مشهد تا نفر
باغ تالار پذیرایی شکوفه طرقبه مشهد
مشهد، طرقبه،بعد از معلم ۲۳_ جنب اداره گاز