خانه اخبار لباس عروس خلاقانه یک هنر مند

لباس عروس خلاقانه یک هنر مند

سیگالیت  لاندو طراح لباس مشهور،  برای  جدید ترین پروژه اش( عروس نمک)  لباس سیاهی را در آب تقریبا پر نمک یک دریاچه قرار داد و بعد از گذشت سه ماه نتیجه فوق العاده گرفت. او در طی مدتی که لباس در دریاچه قرار داشت چندین بار به زیر آب رفت تا بتواند عکس هایی از روند کار بگیرد.

مراحل عکس برداری از لباس عروس

لباس عروس, مدل لباس عروس خلاقانه

لباس عروس, مدل لباس عروس خلاقانه
به گزارش مشرق لباس سیاهی  که او در مدت سه  ماه در دریاچه نمک قرار داده بود از نمک دریا کاملا سفید شده بود! اثر زیبای این هنرمند خلاق در گالری هنرهای مدرن در لندن به نمایش درآمد.

شکل نهایی این لباس عروس خلاقانه

لباس عروس, لباس عروس خلاقانه

سوالات، نظرات و پیشنهادات

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>