خانه مقالات معروف ترین سالن های عروسی تاریخی انگلیس+عکس

معروف ترین سالن های عروسی تاریخی انگلیس+عکس

برخی از مکان ها و سالن های عروسی معروف در انگلیس، این مکان های تارخی در بعضی از فیلم های معروف نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. بعضی از زوج ها جهت برگزاری مراسم عروسی شان از این مکان های تاریخی استفاده می کنند.

استوک پارک

یک مکان زیبا برای برگزاری مراسم عروسی و پرطرفدار در انگلستان

برگزاری مراسم عروسی

کورن ول مانور

یک مکان زیبا و تاریخی برای برگزاری مراسم عروسی

بهترین جشن عروسی, مراسم عروسی

کسل وارد

یک مکان تاریخی و معروف دیگر که میتوان مراسم عروسی را در آن برگزار کرد.

مراسم عروسی, جشن عروسی

 

قلعه آلنویک

یکی از مکان های معروف و زیبا جهت برگزاری مراسم عروسی

مراسم عروسی تاریخی

کاخ بلنهایم

مربوط به سال‌های ۱۷۰۵ تا ۱۷۲۴ که از آن جهت مراسم عروسی نیز استفاده می شود.

مراسم عروسی کاخ قدیمی

هیکل کاستر

مکانی تاریخی و عجیب که بعضی از فیلم های معروف نز در آن ساخته شده است.

محل برگزاری عروسی

 

سوالات، نظرات و پیشنهادات

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>